randu.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

BUHALTERIS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS TURTO APSKAITOS VYKDYMUI

Dalintis
Atlyginimas atskaičius mokesčius800―900 €
Skelbimas galioja iki:2020-11-14
Darbo pobūdis:

Apie poziciją

Skelbimo data: 2020-10-15 Atranką organizuoja: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga, kodas 290757560, adresas: Gedimino pr. 51, LT-01109, Vilnius, Lietuva. Pareigos ir pareigų pavadinimas: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (TERMINUOTA darbo sutartis METAMS, IKI KONKURSO). Buhalterijos skyriaus buhalteris. Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas šiai pozicijai nuo 7 iki 8. Konkretus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į kandidato kompetencijas ir darbo patirtį. Pareigybės aprašymas: Buhalterijos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalterio pareigybė yra reikalinga Nacionalinės bibliotekos turto apskaitos vykdymui. Skyriaus buhalterio pareigybės grupė – specialistas. Skyriaus buhalterio pareigybės lygis – A2. Skyriaus buhalteris vykdo šias funkcijas: 1. apskaito ilgalaikio turto (toliau – turtas), trumpalaikio turto, medžiagų (toliau – atsargos) pajamas, išlaidas ir apyvartą; 2. priima iš sandėlininko funkcijas vykdančio darbuotojo bei kitų atsakingų asmenų turto ir atsargų gavimo bei panaudojimo apyskaitas; 3. kontroliuoja sandėlyje esančio turto ir atsargų gavimą ir išdavimą, sutikrina kiekvieną mėnesį likučius buhalterijos apskaitos registruose su likučiu sandėlyje; 4. užtikrina turto ir atsargų gavimo, perkėlimo Nacionalinės bibliotekos viduje, nurašymo dokumentų teisingą įforminimą ir savalaikį įrašymą į buhalterinės apskaitos registrus; 5. kontroliuoja, kad pirminiuose apskaitos dokumentuose būtų visi privalomi rekvizitai, kad dokumentai būtų vizuoti/pasirašyti atsakingų darbuotojų; 6. sudaro kaupiamuosius tiekėjų žiniaraščius; 7. dalyvauja metinėje inventorizacijoje, paruošia inventorizacijos suvestinius aprašus; 8. pildo turto korteles, veda jo analitinę apskaitą (kiekine ir vertine išraiška) pagal atsakingus asmenis, suteikia inventorinius numerius; 9. priskaičiuoja turto nusidėvėjimą ir sudaro nusidėvėjimo žiniaraščius, apskaito pagal panaudos sutartis gautą ir atiduotą turtą bei atsargas; 10. atlieka neatlygintinai gauto turto ir atsargų apskaitą; 11. atlieka atsargų analitinę apskaitą (kiekine ir vertine išraiška) pagal atsakingus asmenis, kas mėnesį sudaro apyvartos žiniaraščius; 12. priima autotransporto darbo apyskaitas, tikrina kelialapių tvarkymą ir jų pagrindu apskaičiuoja kuro ir tepalų sunaudojimą; 13. teikia metines turto ir atsargų ataskaitas Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje; 14. ruošia ir teikia Investicijų (ketvirtines, metines) ataskaitas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui; 15. visas buhalterines operacijas buhalteris turto apskaitai atlieka kompiuterizuotai FVAIS; 16. vykdo kitas Buhalterijos skyriaus vyriausiojo buhalterio pavestas užduotis, susijusias su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Mes siūlome

Darbas Vilniaus centre Nemokama stovėjimo aikštelė Darbas kultūros įstaigoje

Reikalavimai

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ekonomikos ar finansų studijų srityje; 2. turėti ne mažiau 2 metų darbo patirties finansų apskaitos srityje (turto apskaita būtų privalumas); 3. būti susipažinus su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; 4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 5. mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis (Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (toliau – FVAIS) būtų privalumas); 6. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Darbo laikas

8-17

Atlygis

800 - 900 EUR į rankas priklauso nuo patirties

Norite kandidatuoti? Spauskite "Siųsti CV".
Siųsti CV
Daugiau darbo skelbimų >>
Šio darbo skelbimo galiojimo laikas baigėsi 2020-11-14 Daugiau darbo skelbimų >
Rašykite mums kilus klausimams.
Būsime labai dėkingi, jei pranešite mums apie pastebėtas
tinklapyje klaidas ar pageidaujamas funkcijas.
Teiraujuosi dėl:
Jūsų vardas:
El.pašto adresas:
Telefonas(nebūtina):
Klausimai, pageidavimai:
Prašome palaukti...